Yrjö Kemppainen

Tätä tekstiä kirjoitettaessa (17.1.22) ollaan saneerausremontin osalta siinä tilanteessa, että Apsilon Oy:n toimesta toteutettu pääurakka on valmistunut ja vastaanotettu 29. joulukuuta 2021. Joitakin vastaanottotarkastuksessa havaittuja pieniä puutteita on urakoitsijan toimesta sen jälkeen korjailtu kuntoon. Pääurakan valmistuminen siirtyi vielä jonkin verran aiemmin ilmoitetusta takarajasta, joka oli 17. joulukuuta. Takarajan siirto sovittiin kuitenkin yhteisymmärryksessä, ja se palveli molempien osapuolten tarpeita.

Omana rinnakkaisurakkanaan tehty AV-järjestelmien uusiminen valmistui heti vuodenvaihteen jälkeen, ja tulevat käyttäjät ovat saaneet käytönopastusta ja päässeet tutustumaan uusiin laitteisiin. Palaute laitteiden laadusta ja salin parannetusta akustiikasta on ollut tyytyväisyyden sävyttämää.

Urakan ulkopuolelle jätettyjä, omin voimin tehtäväksi sovittuja töitä ollaan nyt parhaillaan tekemässä. Merkittävimmät niistä ovat 1. kerroksen toimistotilojen remontointi ja eteisaulan naulakoiden uusien puurakenteiden asentaminen paikalleen. Näiden töiden valmistuttua voidaan lauantaina 15. tammikuuta aloitettu kalusteiden järjestely omille paikoilleen kiinteistössä saattaa loppuun. Tavoitteena on ollut, että 6. helmikuuta tapahtuvaksi sovitun käyttöönoton yhteydessä ovat paikat pääosin hyvässä järjestyksessä. 

Kaikkien rakennustöiden yhteiskustannukset eivät vielä ole lopullisesti tiedossa. Joitakin laskutuksia ja hyvityksiä on vielä avoinna, ja osa omana työnä tehtävistä töistä on vielä kesken. Niihin palataan tarkemmin kevään aikana, kun tieto siltä osin täsmentyy. 

Saliremontin lopputuloksen kokonaisonnistumista on tietenkin liian aikaista vielä tässä vaiheessa arvioida. Ensivaikutelma on kuitenkin ollut monilta osin hyvä. Arvioinnissa on syytä ottaa huomioon se, että nyt ei ole ollut kyse uudisrakentamisesta, jossa kaikki olisi lähdetty suunnittelemaan ja tekemään alusta saakka täysin uusiksi. 50 vuotta sitten tehdyt rakennustekniset perusratkaisut määrittivät monelta osin raameja myös saneerauksen suunnittelulle ja toteuttamiselle. Esimerkiksi sähköjärjestelmien uusiminen joudutaan tällaisessa kohteessa toteuttamaan pääosin pintatöinä tehtävillä ratkaisuilla. Hyvällä suunnittelulla ne on kuitenkin saatu tehtyä varsin vähän silmää häiritsevästi. Erittäin tärkeää on tiedostaa myös se inhimillinen seikka, että meillä jokaisella on omat mieltymyksemme mm. tyylin ja värimaailman suhteen. Se, mikä saattaa yhden silmään näyttää kauniilta ja tyylikkäältä, saattaa jonkun toisen mielestä olla vähemmän kaunista. 

Käytettävissä oleva raha on myös ollut merkittävä tekijä saneerauksen valintoja tehtäessä. Suunnittelun ja rakentamisen aikana on koko ajan pyritty huolehtimaan siitä, että valinnat ja kustannukset eivät karkaa käsistä eivätkä synnytä ylivoimaista ponnistusta seurakunnan kantokyvylle. Samalla on kuitenkin pyritty tekemään sillä tavalla laadukkaita ratkaisuja, että niillä on nähtävissä kymmenien vuosien tulevaisuus. Meidän aikamme seurakuntanuoret tulevat olemaan nyt rakennettujen puitteiden pitkäaikaisimmat käyttäjät, ja siksi heidän ajatuksiaan on mahdollisuuksien mukaan kuultu mm. tekniikan valinnoissa ja rakentamisessa. Kaikkein palkitsevinta minulle henkilökohtaisesti on ollut heiltä saatu 

palaute ja kiitos tämän huomioimisesta.Haluan lopuksi esittää lämpimät kiitokset kaikille saneeraushankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa mukana olleille. Rukoillaan ja uskotaan, että tämäkään vaivannäkömme ei ole turha, vaan se koituu tulevina päivinä siunaukseksi monille lähimmäisillemme. Olemmehan tehneet tämänkin Kolossalaiskirjeen hengessä: ”Mitä teettekin, tehkää se sydämestänne niin kuin Herralle eikä ihmisille.”