Olemme siellä missä ihmiset ovat

Diakonia

Seurakuntamme diakoniatyö on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua. Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan jokainen ihminen on ainutkertaisena, Jumalan luomana ja lunastettuna sekä Jumalan, että ihmisen rakkauden arvoinen.

Diakonia palvelee erityisesti niitä seurakuntalaisia, joita ei muilla työmuodoilla tavoiteta. Seurakunnan tilaisuuksien lisäksi diakonit voivat omaisten pyynnöstä tai tarpeen mukaan vierailla kodeissa, sairaaloissa tai muissa laitoksissa. 

Seurakuntamme diakoniatyö käsittää sielunhoidon, rukoustuen, ystäväpalvelun sekä sosiaalisen auttamistyön.

 

Rukouspalvelu ja sielunhoito

Seurakunta tarjoaa sielunhoitoa, eli keskusteluapua ja rukoustukea elämän kriiseissä ja uskoon liittyvissä pohdinnoissa. Mahdollisuus käsitellä syviä kysymyksiä, tunteita ja ajatuksia luottamuksellisesti on auttanut monia eteenpäin. Auttaminen perustuu kokonaisvaltaiseen kristilliseen ihmiskäsitykseen ja Raamatun periaatteisiin.

Sielunhoitokohtaaminen on aina luottamuksellista ja vaitiolovelvollisuuden alaista. Seurakunnan sielunhoidossa palvelevat valtuutetut rukouspalvelijat ja työntekijät.

 

Ystäväpalvelu

Seurakuntamme ystäväpalvelutoiminta on vapaaehtoistoimintaa, jolla haluamme tukea henkilöitä, jotka kokevat tarvitsevansa tukea elämässään. Ystävä tuo tuettavalle iloa olemalla läsnä hänen elämässään. Ystäväpalvelun tavoitteena on vaikuttaa myönteisesti tuettavan elämään edistämällä hänen sosiaalista, henkistä ja hengellistä hyvinvointiaan.

 

Sosiaalinen auttamistyö

Oulun helluntaiseurakunnan yhteistyökumppanina toimii Oulun Helluntailähetys ry. Yhdistyksen kautta mahdollistuu monialainen sosiaalinen avustustoiminta, ja yhteistyötä tehdään niin Oulun kaupungin kuin TE-keskuksen kanssa.

Seurakunnallemme on tärkeää kohdata vähempiosainen ihminen. Pyrimme elämään kaikkien ihmisten rinnalla sekä auttamaan lähimmäisiämme tarpeen ja mahdollisuuksiemme mukaan. 

Mukaan palvelemaan

Haluatko mukaan diakoniatyöhön?

Seurakunnan toiminta rakentuu pitkälti vapaaehtoistyöhön. Erilaisille taidoille on käyttöä erilaisissa tehtävissä. Itse kukin voi olla mukana oman elämäntilanteen ja omien voimavarojen mukaisesti.