Kohti tietoa ja ymmärrystä

Seurakuntakoulu

Oulun helluntaiseurakunnan seurakuntakoulun tarkoitus on varustaa osallistuja omakohtaiseen Raamatun opiskeluun, henkilökohtaiseen hengelliseen kasvuun sekä siunattuun palvelustehtävään.

Seurakuntakoulun opetusohjelma koostuu perusopetuksesta, erityiskursseista sekä laajentavista opinnoista. Ohjelma rakentuu niin, että kaikki uskovat saavat siitä eväitä uskon elämän kasvuun kuin myös hedelmälliseen palvelemiseen seurakunnan keskuudessa.

 

Peruskurssit

Seurakuntakoulun peruskurssi on kolmen oppiaineen kokonaisuus. Oppiaineet ovat Uskon perusteet, Voittava elämä sekä Palveleva elämä. Ne tarjoavat opetusta kristillisestä uskosta, kasvusta, kutsumuksesta ja palvelemisesta. Peruskurssin aineet sopivat niin uudelle uskovalle kuin myös pitkään uskossa olleelle.

Peruskurssin kokonaisuus tarjoaa oivan mahdollisuuden tutustua Oulun Helluntaiseurakunnan opetukseen ja toimintaperiaatteisiin. Samalla kurssi toimii hyvänä perustana Oulun Helluntaiseurakunnan Seurakuntakoulun tarjoamalle jatkokurssille.

 

Erityiskurssit

Oulun helluntaiseurakunnan seurakuntakoulu tarjoaa moninaisia erityiskursseja, joiden kautta on mahdollisuus kehittää valmiuksia antoisampaan palvelimiseen seurakunnan keskellä. Kursseja järjestetään seurakunnan eri palveluryhmille sekä koko seurakunnan hengellistä kasvua ja innoittamista ajatellen.

 

Laajentavat opinnot

Laajentavat opinnot koostuvat 4 vuoden opintojaksosta, jonka aikana oppilas saavuttaa laajempaa tuntemusta Raamatusta, teologiasta (opista) sekä palvelemisesta. Kahdestatoista aineesta muodostuva kokonaisuus antaa oppilaalle erittäin hyvän perustan seurakunnan eri tehtävissä palvelemiseen.

Jokainen aine on oma kokonaisuutensa. Tämä mahdollistaa opintojen aloittamisen 3 kertaa opintovuoden aikana. Laajentavien opintojen suorittamisen edellytyksenä on Opetuslapseuspolun tai muun vastaavan oppimäärän suorittaminen.