Kohti tietoa ja ymmärrystä

Seurakuntakoulu

Oulun helluntaiseurakunnan seurakuntakoulun tarkoitus on varustaa osallistuja omakohtaiseen Raamatun opiskeluun, henkilökohtaiseen hengelliseen kasvuun sekä siunattuun palvelustehtävään.

Seurakuntakoulun opetusohjelma koostuu perusopetuksesta, erityiskursseista sekä laajentavista opinnoista. Ohjelma rakentuu niin, että kaikki uskovat saavat siitä eväitä uskon elämän kasvuun kuin myös hedelmälliseen palvelemiseen seurakunnan keskuudessa.

Peruskurssit

Seurakuntakoulun peruskurssi on kolmen oppiaineen kokonaisuus. Oppiaineet ovat Uskon perusteet, Voittava elämä sekä Palveleva elämä. Ne tarjoavat opetusta kristillisestä uskosta, kasvusta, kutsumuksesta ja palvelemisesta. Peruskurssin aineet sopivat niin uudelle uskovalle kuin myös pitkään uskossa olleelle.

Peruskurssin kokonaisuus tarjoaa oivan mahdollisuuden tutustua Oulun Helluntaiseurakunnan opetukseen ja toimintaperiaatteisiin. Samalla kurssi toimii hyvänä perustana Oulun Helluntaiseurakunnan Seurakuntakoulun tarjoamalle jatkokurssille.

Voittava elämä -oppiaine
Seurakuntakoulun peruskurssiin (taso 1) liittyvä Voittava elämä -oppiaine alkaa to 8.2.2024. Opetus järjestetään opetussarjana torstai-iltaisin klo 18.

Oppiaineen kuvaus
Voittava elämä- oppiaine antaa raamatullisia perusteita elämään Jeesuksen yhteydessä sekä kohtaamaan elämässä eteen tulevia haasteita.

Oppimateriaali ja maksu
Oppimateriaalina toimii Voittaa elämä – kirja. Kurssimaksu on 15 €. Kurssikirjan voi ostaa seurakuntamme taloustoimistosta (ma-pe klo 9-15) tai ensimmäisen kokoontumisen yhteydessä.

Oppiaineen suorittaminen
Oppiaineen suorittaminen edellyttää osallistumista vähintään viiteen opetuskertaan.

Kurssin sisältö:

To 8.2.   Vaikeudet ja ristin voima

To 15.2. Anteeksianto

To 22.2. Sisäiset haavat

To 29.2. Pyhän Hengen täyteys

To 7.3.   Kevätloma, ei opetuskertaa

To 14.3. Elämä Jeesuksen yhteydessä

To 21.3. Voittava elämä

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen viimeistään su 4.2.2024 sähköpostilla tai puhelimella Pasi Markkaselle, pasi.markkanen@ohsrk.fi, 045 1384040.

 

Palveleva elämä -oppiaine
Seurakuntakoulun peruskurssiin (taso 1) liittyvä Palveleva elämä- oppiaine alkaa to 4.4.2024. Opetus järjestetään opetussarjana torstai-iltaisin klo 18-19.30.

Oppiaineen kuvaus
Palveleva elämä -aine auttaa tunnistamaan oman tehtävän seurakunnan kautta tehtävässä palvelutyössä. Jumala on kutsunut jokaisen rakentamaan Jumalan valtakuntaa omien lahjojen kautta. Seurakunta on Kristuksen ruumis, joka toimii ja vaikuttaa maailmassa.

Oppimateriaali ja maksu
Oppimateriaalina toimii Palveleva elämä – kirja. Oppikirjan hinta on 15 €, ja sen voi ostaa seurakuntamme taloustoimistosta (ma-pe klo 9-15) tai seurakunnan tilaisuuksien yhteydessä.

Oppiaineen suorittaminen
Oppiaineen suorittaminen edellyttää osallistumista vähintään seitsemään opetuskertaan.

Kurssin sisältö:

To   4.4. Hengellisten lahjojen tunnistaminen

To 11.4. Toiminnallisten palvelulahjojen tunnistaminen ja kehittäminen

To 18.4. Toiminnallisten palvelulahjojen käyttäminen

To 25.4. Jumalan tahto elämässämme

To   2.5. Jumalan palvelijan ominaisuudet

To   9.5. Helatorstai, ei opetus kertaa

To 16.5. Ilmestysmajarukous ( Rukouspolku )

To 23.5. Viisi kasvuvaihetta

To 30.5. Auktoriteetti ja kuuliaisuus Jumalan valtakunnassa

To   6.6. Luonteenlaadun kehittyminen

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu su 31.3.2024 mennessä Pasi Markkaselle, pasi.markkanen@ohsrk.fi, 045 1384040.

 

Erityiskurssit

Oulun helluntaiseurakunnan seurakuntakoulu tarjoaa moninaisia erityiskursseja, joiden kautta on mahdollisuus kehittää valmiuksia antoisampaan palvelimiseen seurakunnan keskellä. Kursseja järjestetään seurakunnan eri palveluryhmille sekä koko seurakunnan hengellistä kasvua ja innoittamista ajatellen.

Laajentavat opinnot

Laajentavat opinnot koostuvat 4 vuoden opintojaksosta, jonka aikana oppilas saavuttaa laajempaa tuntemusta Raamatusta, teologiasta (opista) sekä palvelemisesta. Kahdestatoista aineesta muodostuva kokonaisuus antaa oppilaalle erittäin hyvän perustan seurakunnan eri tehtävissä palvelemiseen.

Jokainen aine on oma kokonaisuutensa. Tämä mahdollistaa opintojen aloittamisen 3 kertaa opintovuoden aikana. Laajentavien opintojen suorittamisen edellytyksenä on Opetuslapseuspolun tai muun vastaavan oppimäärän suorittaminen.

Taso 2: Kristillisen palvelun opinto-ohjelma

Yltäkylläinen elämä -kurssi
Uusi seurakuntakouluun liittyvä Yltäkylläinen elämä kurssi alkaa to 22.2.2024. Koulutus järjestetään opetussarjana torstai-iltaisin klo 18-19.30. Kurssi on avoin seurakuntakoulun peruskurssin käyneille (Taso 1: Kristillisen elämän opinto-ohjelma: Uskon perusteet, Voittava elämä ja Palveleva elämä -kurssit).

Kurssin kuvaus
Yltäkylläinen elämä – kurssi on tutkielma kristillisestä luonteesta galatalaiskirjeen viidenteen lukuun perustuen. Se korostaa kristillisen luonteenpiirteen kehittymistä sekä sen soveltamista kristityn ihmissuhteisiin ja palvelutehtävään.

Kurssimaksu
Kurssimaksu kattaa opetuksen sekä jaettavan oppimateriaalin. opettajina toimivat seurakunnan pastorit. Kurssimaksun 15 € voi suorittaa seurakuntamme taloustoimistossa (ma-pe klo 9-15) tai ensimmäisen opetustilaisuuden yhteydessä.

Kurssin suorittaminen
Kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista vähintään kahdeksaan opetuskertaan.

Kurssin sisältö

Osa 1. Hengen hedelmä ja ihmisen suhde Jumalaan

To 22.2. Kristillinen luonne: Hengen hedelmä

To 29.2. Rakkaus: paras hedelmä

To 7.3. Hiihtoloma, ei oppituntia

To 14.3. Ilo: armon hedelmä

To 21.3. Rauha: luottamuksen hedelmä

 

Osa 2. Hengen hedelmä ja ihmisen suhde lähimmäiseen

To 28.3. Kiirastorstai, ei oppituntia

To 4.4. Kärsivällisyys: kestävyyden hedelmä

To 11.4. Ystävällisyys ja hyvyys: sukulaishedelmät

Osa 3. Hengen hedelmä ja ihmisen suhde itseensä

To 18.4. Uskollisuus: uskon hedelmä

To 25.4. Lempeys: kuuliaisuuden hedelmä

To 2.5. Itsehillintä: kurinalaisuuden hedelmä

To 9.5. Helatorstai, ei oppituntia

To 16.5. Hedelmän tuottaminen: sitä vastaan ei ole laki

Kurssille Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen kurssille tapahtuu su 18.2. mennessä sähköpostilla tai tekstiviestillä Kauko Uusilalle, kauko.uusila@ohsrk.fi, 040 625 6015.