Kohti tietoa ja ymmärrystä

Seurakuntakoulu

Oulun helluntaiseurakunnan seurakuntakoulun tarkoitus on varustaa osallistuja omakohtaiseen Raamatun opiskeluun, henkilökohtaiseen hengelliseen kasvuun sekä siunattuun palvelustehtävään.

Seurakuntakoulun opetusohjelma koostuu perusopetuksesta, erityiskursseista sekä laajentavista opinnoista. Ohjelma rakentuu niin, että kaikki uskovat saavat siitä eväitä uskon elämän kasvuun kuin myös hedelmälliseen palvelemiseen seurakunnan keskuudessa.

Peruskurssit

Seurakuntakoulun peruskurssi on kolmen oppiaineen kokonaisuus. Oppiaineet ovat Uskon perusteet, Voittava elämä sekä Palveleva elämä. Ne tarjoavat opetusta kristillisestä uskosta, kasvusta, kutsumuksesta ja palvelemisesta. Peruskurssin aineet sopivat niin uudelle uskovalle kuin myös pitkään uskossa olleelle.

Peruskurssin kokonaisuus tarjoaa oivan mahdollisuuden tutustua Oulun Helluntaiseurakunnan opetukseen ja toimintaperiaatteisiin. Samalla kurssi toimii hyvänä perustana Oulun Helluntaiseurakunnan Seurakuntakoulun tarjoamalle jatkokurssille.

Taso 1: Kristillisen elämän opinto-ohjelma  

Uskon perusteet -kurssi  

Uudistettuun seurakuntakouluun liittyvä Uskon perusteet -kurssi alkaa to 28.9.2023. Kurssi järjestetään opetussarjana torstai-iltaisin klo 18-19.30. Kurssi on avoin kaikille. 

Kurssikuvaus 

Kurssi sopii niin vasta uskoon tulleille kuin pitkäänkin uskossa olleille. Kurssin tavoitteena on auttaa ymmärtämään uskonelämän perusasioita ja antaa kestävä raamatullinen perusta, jolle rakentaa elämänsä Jeesuksen seuraajana. 

Kurssimateriaali ja maksu  

Kurssimateriaalina toimii Uskon perusteet -kirja. (Matthias Theis, suom. Pekka Havupalo, Aika Oy). Kurssikirjan (15 €) voi ostaa seurakuntamme taloustoimistosta (ma-pe klo 9-15 tai tilaisuuksien yhteydessä).   

Kurssin suorittaminen 

Kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista vähintään kahdeksaan opetuskertaan.   

Uskon perusteet -kurssin suorittaneet voivat osallistua myöhemmin järjestettävälle Voittava Elämä -kurssille.  

Kurssin sisältö:  

To 28.9. Lunastettu!  

To 5.10. Raamattu – Jumalan Sana  

To 12.10. Henkilökohtainen jumalanpalvelus 

To 19.10. Viholliset ja ongelmat 

To 26.10. Syysloma 

To 2.11. Seurakunta 

To 9.11. Kaste 

To 16.11. Usko – yksityisasiako?  

To 23.11. Pyhä Henki 

To 30.11. Jumalan johdatuksen kokeminen 

To 7.12. Todistukseni  

Ilmoittautuminen kurssille 

Ilmoittaudu su 24.9. mennessä sähköpostilla tai puhelimella Pasi Markkaselle, pasi.markkanen@ohsrk.fi, 045 1384040.  

Erityiskurssit

Oulun helluntaiseurakunnan seurakuntakoulu tarjoaa moninaisia erityiskursseja, joiden kautta on mahdollisuus kehittää valmiuksia antoisampaan palvelimiseen seurakunnan keskellä. Kursseja järjestetään seurakunnan eri palveluryhmille sekä koko seurakunnan hengellistä kasvua ja innoittamista ajatellen.

Laajentavat opinnot

Laajentavat opinnot koostuvat 4 vuoden opintojaksosta, jonka aikana oppilas saavuttaa laajempaa tuntemusta Raamatusta, teologiasta (opista) sekä palvelemisesta. Kahdestatoista aineesta muodostuva kokonaisuus antaa oppilaalle erittäin hyvän perustan seurakunnan eri tehtävissä palvelemiseen.

Jokainen aine on oma kokonaisuutensa. Tämä mahdollistaa opintojen aloittamisen 3 kertaa opintovuoden aikana. Laajentavien opintojen suorittamisen edellytyksenä on Opetuslapseuspolun tai muun vastaavan oppimäärän suorittaminen.

Taso 2: Kristillisen palvelun opinto-ohjelma  

Kristityn kasvaminen –kurssi   

Uusi seurakuntakouluun liittyvä Kristityn kasvaminen -kurssi alkaa to 28.9.2023. Koulutus järjestetään opetussarjana torstai-iltaisin klo 18-19.30. Kurssi on avoin seurakuntakoulun peruskurssin käyneille (Taso 1: Kristillisen elämän opinto-ohjelma: Uskon perusteet, Voittava elämä, Palveleva elämä -kurssit).  

Kurssin kuvaus 

Kurssin päätarkoitus on auttaa sinua tulemaan yhä enemmän Kristuksen kaltaiseksi ja rohkaista sinua auttamaan muita saavuttamaan sama päämäärä.  

Kurssimaksu 

Kurssimaksu kattaa opetuksen sekä jaettavan oppimateriaalin. Opettajina toimivat seurakunnan pastorit. Kurssimaksun 15 € voi suorittaa seurakuntamme taloustoimistossa (ma-pe klo 9-15) tai opetustilaisuuksien yhteydessä. 

Kurssin suorittaminen 

Kurssin suorittaminen edellyttää osallistumista vähintään kahdeksaan opetuskertaan.   

Sisältö  

               Osa 1  

To 28.9. Jumalan antama kasvamishalu   

To 5.10. (Ei oppituntia)   

To 12.10. Jeesus Kristus, malliesimerkki kasvusta    

To 19.10. Kristityn kasvua haittaavat ja edistävät tekijät 

To 26.10. Syysloma 

                Osa 2 

To 2.11. Kasvun vaikuttimet  

To 9.11. Kristityn kasvua edistävät tekijät 

To 16.11.Kristuksen opin alkeista eteenpäin  

                Osa 3 

To 23.11. Todisteita kristityn luonteenlaadusta 

To 30.11. Todisteita käyttökelpoisuudesta palvelutyössä 

To 7.12. Todisteita hengellistä muuttumisesta  

Ilmoittautuminen kurssille 

Ilmoittautuminen kurssille tapahtuu su 23.9. mennessä sähköpostilla tai puhelimella Kauko Uusilalle, kauko.uusila@ohsrk.fi, 040 625 6015.