Kohti tietoa ja ymmärrystä

Seurakuntakoulu

Oulun helluntaiseurakunnan seurakuntakoulun tarkoitus on varustaa osallistuja omakohtaiseen Raamatun opiskeluun, henkilökohtaiseen hengelliseen kasvuun sekä siunattuun palvelustehtävään. Seurakuntakoulun opetusohjelma koostuu perusopetuksesta, erityiskursseista sekä laajentavista opinnoista. Ohjelma rakentuu niin, että kaikki uskovat saavat siitä eväitä uskon elämän kasvuun kuin myös hedelmälliseen palvelemiseen seurakunnan keskuudessa.

 

Opetuslapseuspolku

Opetuslapseuspolku tarjoaa uudelle uskoon tulleelle opetuksen kristillisen uskon perusteista sekä katsauksen kristilliseen kasvuun, kutsumukseen sekä palvelemiseen. Opetuslapseuspolku on myös hyvä mahdollisuus toiselta paikkakunnalta muuttaneelle päästä sisälle Oulun helluntaiseurakunnan toimintaperiaatteisiin.

Ohjelma toimii perusopintoina kaikille muille seurakuntakoulun tarjoamille opinnoille. Opetuslapsetuspolku järjestetään 1-2 kertaa vuodessa.

 

Erityiskurssit

Oulun helluntaiseurakunnan seurakuntakoulu tarjoaa moninaisia erityiskursseja, joiden kautta on mahdollisuus kehittää valmiuksia antoisampaan palvelimiseen seurakunnan keskellä. Kursseja järjestetään seurakunnan eri palveluryhmille sekä koko seurakunnan hengellistä kasvua ja innoittamista ajatellen.

 

Laajentavat opinnot

Laajentavat opinnot koostuvat 4 vuoden opintojaksosta, jonka aikana oppilas saavuttaa laajempaa tuntemusta Raamatusta, teologiasta (opista) sekä palvelemisesta. Kahdestatoista aineesta muodostuva kokonaisuus antaa oppilaalle erittäin hyvän perustan seurakunnan eri tehtävissä palvelemiseen.

Jokainen aine on oma kokonaisuus. Tämä mahdollistaa opintojen aloittamisen 3 kertaa opintovuoden aikana. Laajentavien opintojen suorittamisen edellytyksenä on Opetuslapseuspolun tai muun vastaavan oppimäärän suorittaminen.

X