Yrjö Kemppainen

Otsikossa mainittu benediktiiniläismunkkien tunnuslause kaukaa 500-luvulta tuli mieleeni kun ajattelin kesäkuussa käynnistynyttä kirkkorakennuksemme saneeraustyötä. Vanha suomalainen sovellus tästä kristillisestä periaatteesta ja elämänasenteesta on perimätiedon mukaan ”Käsi aurassa, sydän taivaassa!”

Raamatussa ja kristillisessä historiassa on lukuisia esimerkkejä siitä, että hengelliseen rakentamiseen liittyvät suurimmat voitot on saavutettu silloin kun niiden pohjustamiseen on liittynyt voimakas ja määrätietoinen esirukous. Sen lisäksi, että rukous on valmistellut voittoa hengellisessä ulottuvuudessa, on se innostanut haasteeseen osallistuvia kristittyjä yhteisen näyn taakse ja vahvistanut uskoa voiton saavuttamiseen.

Meidän seurakunnassamme on nyt käynnistynyt yksi sen historian merkittävimmistä fyysisen rakentamisen hankkeista. Ja vaikka sen vaikutukset silmillä nähtynä ovat ensi vaiheessa aineellisia, niin uskomme tämän ponnistuksen pitävän sisällään siunauksen siemeniä myös hengelliselle voitoille tulevaisuudessa. Ellei näin olisi, voitaisiin ponnistustamme pitää turhana.

Muutamia viikkoja sitten käynnistynyt rakentaminen on lähtenyt etenemään suunnitelmien mukaan. Joissakin yksityiskohdissa on alkuperäisiä kaavailuja jouduttu hieman säätämään, mutta se on varsin tyypillistä tällaisissa peruskorjaushankkeissa.

Rakentaminen lähtee etenemään vauhdikkaammin elokuussa kun rakennusalan töihin vaikuttava lomakausi päättyy.
Jotta kaikki sujuisi jatkossakin hyvin, toivoisin että muistaisimme hanketta jatkuvasti rukouksissamme. Kiittää voimme mm. siitä, että saimme tehtyä rakentamiselle hyvät suunnitelmat, rahoitus järjestyi, tarvittava talkooväki penkkien purkamiseen ja tilojen tyhjentämiseen löytyi, toiminta rakenta-misen aikana pystytään järjestämään omissa tiloissa eikä tähänastisen rakentamisen aikana ole tullut esiin isoja, yllättäviä ongelmia.

Rukousaiheita eteenpäin ovat mm. jatkorakentamisen kitkaton ja turvallinen sujuminen, kustannusten pysyminen arvioiduissa raameissa ja rakentamisen pysyminen aikataulussa. On hyvä rukoilla myös sen puolesta, että hankkeen valmistuttua sen lopputulos vastaa odotuksia ja palvelee tarkoitustaan.

Hankkeen esittelyn yhteydessä keväällä todettiin, että se synnyttää meille myös tuntuvan taloudellisen haasteen. Siitä selviämisen voimme myös liittää rukousaiheidemme joukkoon. Muistetaan rukoillessamme Paavalin sanoja korinttilaisille 2 Kor 10:4:
”sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihallisia, vaan ne ovat voimallisia Jumalan avulla kukistamaan linnoituksia.”

Jumalan avulla ja yhdessä mekin onnistumme!

AIEMMAT TEKSTIT

Julkaistu 8 kuukautta sitten

Polte-sanomat

Lue lisää