Kauko O. Uusila


”…sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä… minä hänet (Puolustajan) teille lähetän. …hän näyttää maailmalle… hän teidät (johdattaa) kaikkeen totuuteen”.

 Joh. 16: 7-15, KR33/38

Jumalan läsnäolo ihmiskunnan keskellä on tullut paljon läheisemmäksi. Kirkkauden pilvestä israelilaisten temppelissä, lihaksi tulleen, ihmisten keskuudessa eläneen Jumalan Pojan kautta, sisällämme asuvaan Jumalan Pyhän Hengen läsnäoloon. Toisin sanoen, tänä päivänä Jumala Pyhä Henki todella asuu jokaisessa uudestisyntyneessä uskovassa! Siksi Jeesus sanoi, että Hänen oli parempi mennä pois, koska silloin Puolustaja voisi tulla.

Jeesus antoi lupauksen tulevasta Puolustajasta, joka tulisi olemaan hänen omiensa kanssa. Ennen taivaaseen astumistaan Jeesus sanoi opetuslapsilleen puhaltaen heidän ylleen: ”Ottakaa Pyhä Henki.” Ristiinnaulitun ja ylösnousseen Jeesuksen Kristuksen lahja omilleen oli Pyhän Hengen läsnäolo. Tuossa hetkessä opetuslapsille jaettiin Jumalan maailmoista jotain sellaista, mitä ei ennen Golgatan ja ylösnousemuspäivän tapahtumia ollut mahdollista heille antaa. Tämän jälkeen hän myös lupasi omilleen yliluonnollisen voiman olla hänen todistajanaan.

Maan päällä ollessaan Jeesus saattoi olla vain yhdessä paikassa kerrallaan. Mutta taivaaseenastumisensa jälkeen Pyhä Henki tuli jakamaan jumalallista viisautta, ymmärrystä ja voimaa. Jos haluat nähdä tämän eron, vertaa opetuslasten elämää ennen helluntaita ja sen jälkeen. He muuttuivat aroista miehistä rohkeiksi julistajiksi, jotka olivat valmiita kärsimään evankeliumin puolesta.

Herra haluaa toteuttaa tahtonsa meidän kauttamme. Mutta ilman Hänen yliluonnollista läsnäoloaan meistä ei tule sellaisia ihmisiä, joita Hän haluaa meidän olevan. Henkensä kautta Jeesus Kristus elää meissä vahvistaen työtään. Tämä on niin ”vallankumouksellinen” ajatus, että jos todella uskoisimme tämän, eläisimme kuin Jumalan voittajalapset, joita me todellisuudessa olemme.

Jos olet uskova, Jeesuksen oma, ajattele sitä hämmästyttävää siunausta, joka sinulla on: vaikka tunnet itsesi riittämättömäksi, Jumalan voima on sinussa. Mikään haaste ei ole ylitsepääsemätön, koska Pyhä Henki on suurempi kuin mikään este, jonka tulet kohtaamaan.

AIEMMAT TEKSTIT

Julkaistu 6 kuukautta sitten

Polte-sanomat

Lue lisää