Jouna Nousiainen

Nuorisopastorina olen monesti todennut, että työssä saa toistuvasti palata uskon perusasioihin ja käydä niitä läpi opetuksessa. On helppo samaistua Paavalin sanoihin: ”Minua ei kyllästytä kirjoittaa teille samoista asioista, ja teille se on turvaksi” (Fil. 3:1b). Nuoria askarruttavat monet raamatuntulkinnalliset kysymykset, kuten toimiko Juudas Iskariot omasta vapaasta tahdostaan kavaltaessaan Jeesuksen, kuka on tämän maailman ruhtinas Johannes 14:30:ssa, tai mitä Danielin vuosiviikoista tulisi ajatella. Myös kaste on teema, joka nousee esille yhä uudelleen. Ja hyvä niin, sillä näitä asioita on hyvä käydä läpi nimenomaan seurakunnan keskellä. Perusasioihinkin voi syventyä kohderyhmä huomioiden niin, että kaikki saavat jotakin uutta ajateltavaa.  

Perjantai-iltojen 11—15-vuotiaiden Kipinä-illoissa käydään tänä syksynä läpi omien arvojen ja sosiaalisten tilanteiden aiheuttamia haasteita ja mahdollisuuksia arkielämässä. Näitä teemoja tarkastelemme erityisesti Joosefin kertomuksen kautta, joka on opetussarjan pohjana. Tämän lisäksi jokaiseen iltaan kuuluu pelejä, leikkejä ja yhdessäoloa. Noin kerran kuussa järjestämme myös aktiviteetti-illan, joista tiedotamme aina etukäteen. Syyskausi huipentuu tuttuun tapaan junnuyöhön. Junnuilloista vastaa seurakunnan nuorista koostuva tiimi nuorisopastorin johdolla. 
 
Lauantai-ilta on puolestaan varattu 15—25-vuotiaiden Polte-iltoja varten. Illat koostuvat ylistyksestä, opetuksesta ja vapaasta hengailuista. Iltoihin on hyvä tulla hengähtämään koulu- tai työviikon jälkeen. Nuorteniltojen toteutuksesta vastaavat nuoret itse nuorisopastorin johdolla.  

Ei ole itsestään selvää, että vaikkapa lukiolainen priorisoi aikaansa seurakunta edellä. Kuitenkin tällä hetkellä nuoret ovat olleet monessa suhteessa aloitteellisia kehittämään seurakunnan nuorisotyötä. Nuorisotyön tarkoitus onkin luoda turvallinen ympäristö elää uskoa todeksi yhdessä ja antaa mahdollisuus kokeilla siipiään eri palvelutehtävissä. Nuorisotyön piiristä kasvavat lopulta ne seurakunnan tukipilarit, joiden varaan seurakunta tulevaisuudessa rakentuu. Nykyisistä seurakunnan vanhimmista lähes kaikilla on jonkinlainen kokemus nuorisotiimistä tai muusta roolista nuorison parissa. Toivon, että muistat tämän, kun rukoilet seurakunnan nuorisotyön puolesta.

AIEMMAT TEKSTIT

Julkaistu 8 kuukautta sitten

Polte-sanomat

Lue lisää