Pasi Markkanen

Avioliitto instituutiona on yhtä vanha kuin ihmiskunnan historia. Jumalan luomistyö huipentui aikanaan miehen ja naisen luomiseen sekä heitä varten suunnitellun avioliiton asettamiseen. Jumala halusi tehdä ihmiselle todella hyvää, sellaista, mikä heijastaisi jotakin tärkeää Jumalasta itsestään. Hän suunnitteli avioliiton, jossa mies ja nainen osoittaisivat rakkautta ja uskollisuutta toisiaan kohtaan.

Syntiinlankeemus rikkoi Jumalan ja ihmisen välisen yhteyden. Se kylvi tottelemattomuuden siemenen ihmisen sisimpään. Tämä on tullut ja tulee voimakkaasti esille ihmisen ja yhteiskunnan suhtautumisessa avioliittoon. Ihminen on kautta aikain halunnut irrottaa avioliittoon suunniteltuja asioita toisenlaiseen ympäristöön, missä Luojan asemaa ja tahtoa ei tunnusteta. Yhteiskunnan keskellä on luotu vaihtoehtoisia malleja elää yhdessä. Niinpä seksuaalista kanssakäymistä harjoitetaan avioliiton ulkopuolella monissa muodoissa ja yhteinen koti perustetaan ennen yhteiseen sitoutumiseen liittyvää liittolupauksen antamista.
Tämä aika haastaa voimakkaasti ikiaikaista avioliittokäsitystä. Voidaan puhua jopa seksuaalisesta vallankumouksesta, jossa Jumalan alkuperäinen suunnitelma tuntuu jäävän jalkoihin. Kristillinen ihmiskäsitys, johon kuuluu miehen ja naisen välinen avioliitto, voi näyttää historialliselta jäänteeltä. Uudet ideologiat tarjoilevat ajattelun vapautta ja uudistumista: toteuta seksuaalisuutta “oman maun mukaan”. Samalla ollaan sokeita näkemään sen mukanaan tuomat ongelmat. Tämä aika on pikkuhiljaa globaalisti häpäisemässä Jumalan alkuperäistä ajatusta elämän kauneudesta ja pyhyydestä.

Kaiken tämän keskellä elää Jumalan seurakunta, jonka tehtävänä on pitää avioliitto kunniassa. Tämä koskettaa seurakunnan jokaista jäsentä. ”Pitäköön jokainen avioliiton kunniassa ja aviovuoteen tahrattomana, sillä Jumala tuomitsee haureelliset ja avionrikkojat” (Herb. 13:4 ). Seksuaalisen puhtauden vaaliminen kuuluu kaikille seurakunnan jäsenille, niin avioliitossa kuin vielä yksin ”sinkkuna” eläville. Tämä ei ole aina helppoa, ja epäonnistumisia voi tulla, mutta Kristuksen yhteydessä eläen se kuitenkin on mahdollista. Jumala on antanut armossaan kaikki avut omille lapsilleen elää Jumalaa ja hänen suunnitelmiaan kunnioittaen.

Vieläkin on mahdollista nähdä Jumalan alkuperäisen suunnitelman toteutuvan. Jumalan edessä solmitussa avioliitossa minusta tulee me, jossa kaksi ihmiskehoa, koti, omaisuus, aika, suunnitelmat, lapset ja sukulaiset ovat yhteisiä. Se on elämää yhdessä ja yhteydessä niin myötä– kuin vastoinkäymisissä, yhdessä loppuun asti.