Juan Castillo

Pelko on normaali tunne, jonka Jumala antoi meille voidaksemme arvioida tärkeitä asioita ja riskejä. Pelko toimii samoin kuin stressi: se on joskus hyödyllistä ja osoittaa meille, kun jokin on pielessä. Aivan kuten stressi, jos me pelkäämme liikaa elämässä, pelosta voi tulla tuhoisaa.

Olen pelännyt mehiläisiä koko elämäni, koska mehiläinen ei ole koskaan pistänyt minua. Ennen viime kesää. Pelkäsin aina, että saisin pistoksesta allergisen reaktion, joka voisi viedä henkeni. Jo monien vuosien ajan urhea vaimoni on hoitanut kotimme mehiläisongelmat. Pelkoni oli perusteltu, sillä en voinut tietää pelkäämäni asian lopputulosta. Sitten mehiläinen pisti minua nilkkaan. Pistos sattui, mutta tässä olen kirjoittamassa siitä. En siis kuollut. Mehiläispelko hallitsi elämääni erityisesti kesäaikaan. Olin helpottunut ja iloinen päästessäni vihdoin irti yhdestä vanhimmista peloistani. Mehiläispelkoa ei voi kuitenkaan verrata työn tai kodin menettämisen pelkoon tai epäonnistuneen avioliiton pelkoon. Tai sen pelkoon, että rukouksemme eivät riitä. Nämä pelot voivat oikeasti ottaa elämämme valtaansa.

Isä lähetti meille Pyhän Hengen muistuttamaan meitä kaikesta, mitä Jeesus oli puhunut. Jeesuksen sanojen ja opetusten kautta löydämme rauhan. Emme sellaista rauhaa, jonka maailma antaa, vaan rauhan, joka ylittää kaiken ymmärryksen (Joh. 14:25-27). Älää pelkää, äläkä antako sydämenne murehtia. Anna Pyhän Hengen johtaa sinut tuntemaan Jeesus, niin löydät rauhan. Anna pelkojesi auttaa sinua tunnistamaan tärkeät asiat, mutta älä anna pelon ohjata elämääsi. Anna sen sijaan Pyhän Hengen johtaa sinut Jeesuksen luo. Hän on rauhan ja toivon lähde.

Fear is a normal emotion that God gave us to assess priorities and risks. Fear works in a similar way as stress: it is useful in certain occassions and it guides us to notice that something is not right. And just as stress, if we have too much fear in our lives it can be destructive.

I have been afraid of bees all my life. The reason is that I have never been stung by one. Until last summer. I was always afraid that I would have an allergic reaction and that it could cost my life. For many years now my brave wife has been the one taking care of any bee problems at our home. My fear is well-founded because I could not know the outcome of what I was afraid of. Then I got stung on my ankle and it hurt but here I am writing this piece of text, so I did not die. I feel that my fear for bees controlled my life, specially in the summertime. I felt relieved and happy that I had finally gotten over one of my oldest fears. But the fear for bees cannot be compared to the fear of losing one’s job or home, or the fear of a failed marriage, or the fear that our prayers are not enough. These fears can take control over our lives.

The Father has sent the Holy Spirit to remind us of all the things that Jesus had said and through Jesus’ words and teachings we will find peace. It is not the kind of peace that the world gives, but peace which surpasses all understanding (John 14:25-27). Do not be afraid and do not let your heart be troubled. Let the Holy Spirit guide you in getting to know Jesus and you will find peace. Let your fears help you recognize your priorities but do not let fear control your life. Instead let the Holy Spirit lead you to Jesus, the source of our peace and hope.

AIEMMAT TEKSTIT

Julkaistu 8 kuukautta sitten

Polte-sanomat

Lue lisää