Kauko Uusila

Psalmi 100 KR 33/38

Kristittynä todennäköisesti tiedät, että Herran kiittäminen hänen antamistaan siunauksista on tärkeä osa suhdettamme hänen kanssaan. Mutta oletko koskaan miettinyt tapoja, joilla tätä kiitosta, kiitollisuutta voisit hänelle osoittaa? Kiitollisuus ei rajoitu ainoastaan sanallisiin ilmaisuihin tai rukouksiin. Se voidaan osoittaa monin erilaisin tavoin.
Laulaminen on yksi yleisimmin Psalmeissa mainituista kiitoksen ja kiitollisuuden osoit- tamisen keinoista. Laulujen kautta pystym- me usein ilmaisemaan sellaisia tuntoja, joita on muuten vaikea pukea sanoiksi. Kun meille tutun ja rakkaan laulun sanat virtaavat huuliltamme, meitä muistutetaan siitä, kuka Jumala on, hänen rakkaudestaan ja meille valmistamastaan pelastuksesta. Luonnollisesti laulaminen ei ole varattu vain kirkkosaleihin. Me voimme lauluin (hyräillen), kiitollisuutta täynnä, kohottaa kiitoksemme kohti taivasta, missä ikinä kuljemme ja olemme.
Myös palveleminen – ystävällisyys, hädänalaisten auttaminen, syrjäytyneiden tavoittaminen, yksinäisten ja sairaiden huomioiminen, nämä vain joitakin maini- takseni – on tapa osoittaa kiitollisuut- tamme Jumalalle.

Me olemme saaneet hyvää: miksi emme antaisi sitä samaa hyvää myös toisille. Kiitollisella mielellä on aina helpompi myös palvella lähimmäistämme. Kuitenkin tuo lähimmäiselle tehty hyvä työ voi samanaikaisesti olla kiitollisuuden osoitus Jumalalle.
Viime kädessä osoitamme kiitollisuutta Jumalalle kuuliaisuuden, tottelevaisuuden, kautta. Pyhä elämä virtaa sydämestä, sisimmästämme, joka on täynnä kiitollisuutta Jumalan armosta, rakkaudesta ja pelastuksesta. Sen sijaan, että eläisimme itsellemme ja omille nautinnoillemme, haluamme kaikessa, mitä teemme, sanomme ja ajattelemme, korottaa Kristusta. Mitä enemmän me annamme Jumalan Hengen hallita meitä, sitä enemmän hän uskollisuudessaan antaa meille mahdollisuuden elää tavalla, joka miellyttää ja kunnioittaa Jumalaa.

AIEMMAT TEKSTIT

Julkaistu 6 kuukautta sitten

Polte-sanomat

Lue lisää