Kauko O. Uusila

Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa.
Kol. 1:25-29, RK

Suurimmalle osalle meistä Jeesuksen sanat Matteuksen evankeliumissa 28:19 ovat tuttuja. Niiden myötä hän antaa seuraajilleen ohjeet siitä, miten heidän tulisi tehdä opetuslapsia ja kastaa heidät Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Seuraava jae kuitenkin usein jää vähemmälle huomiolle. Jeesuksen sanat ”opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää” antavat toisen näkökohdan hänen ohjeeseensa. Jeesuksen seuraajilleen antama suuri toimeksianto liittyy yleensä maailman evankeliointiin, mutta kaste ja kuuliaisuus ovat myös toimeksiannon tärkeitä osia. Tuo ”kaiken pitäminen” onkin Jeesuksen seuraajan sisäisen uskon ulkoinen merkki.

Kolossalaiskirjeen jakeessa apostoli Paavali kertoo meille Kristuksen julistamisen, uskovien kehottamisen ja opettamisen syyn: ”asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa”. Ihmisen johdattaminen pelastukseen opettamatta hänelle Jumalan sanaa olisi verrattavissa vastasyntyneen hoitamatta jättämiseen. Ikään kuin olettaisimme vastasyntyneen kykenevän etsimään itse ravintonsa ja hoitamaan itse kaikki kehittymiseensä liittyvät asiat. Jeesuksen vastaanottamisessa alkaa elinikäinen kuuliaisuuden oppiminen ja hengelliseen kypsyyteen kasvaminen.

Emme myöskään voi – emme saa – rajoittaa opetustehtävää vain pastoreille ajatellen, että heidät on tähän asetettu ja heille siitä maksetaan. Jeesus osoitti sanansa kaikille opetuslapsilleen. Koko opetuslasten joukolle, seurakunnalle, on annettu tämä suuri toimeksianto tehdä kaikista kansoista Jeesuksen opetuslapsia annetun ohjeen mukaisesti. Sen sijaan, että istuisimme vain jumalapalveluksissa, pyhäkouluissa ja raamatuntutkisteluissa saadaksemme enemmän tietoa ja totuutta itsellemme, tulee meidän rinnalla kulkien välittää oppimaamme myös muille.

Opettaminen ei ole vain niiden ihmisten tehtävä, jotka seisovat korokkeilla suuren yleisön edessä. Sen ei myöskään tarvitse tarkoittaa suurten teologisten ja opillisten kokonaisuuksien ymmärtämistä ja hallintaa. Opettaminen on jotain, joka voidaan tehdä kahvikupposen äärellä, vaikka kahden kesken ja rinnalla kulkien. Ajattele kaikkea sitä hyvää, mitä olet Jeesuksen seuraajana oppinut. Kuinka opit lukemaan Raamattua, kuinka rukoilemaan. Miten olet oppinut elämään ja luottamaan Jumalaan vaikeuksienkin keskellä. Mitä hyvää sinä Jeesuksen omana voisit jakaa, siirtää jollekin toiselle? Mikä juuri sinun elämässäsi auttaisi toista kasvamaan Jeesuksen opetuslapsena?

AIEMMAT TEKSTIT

Julkaistu 8 kuukautta sitten

Polte-sanomat

Lue lisää