Kauko O. Uusila

Viime kuukauden pääkirjoituksessa luimme, kuinka Jeesus, ollen kuuliainen Isän tahdolle, uhrasi itsensä meidän vuoksemme. Monista Raamatun henkilöistä mainitaan, että he olivat kuuliaisia Jumalalle. Kuuliainen, tottelevainen elämäntapa vaatii vahvaa sitoutumista. Kuuliaisuudessaan Nooa tarvitsi molempia, kun hän totellen Herran ohjeita rakensi suurta ”venettä”, jossa oli katto, ovet ja kolme kantta. Jumala antoi hänelle tarkat mitat, käytettävän puulajin ja tavan tehdä alus vesitiiviiksi. Oli oleellista, että Nooa piti kiinni kaikista yksityiskohdista, jotta arkki kykenisi majoittamaan kaikki eläimet ja pysyisi edelleen veden pinnalla. Vaivasiko Nooaa milloinkaan epäusko? Vertaamalla itseemme voisimme sanoa, että kyllä varmaankin. Silti Raamattu sanoo, että hän työskenteli uskollisesti loppuun asti ja ”teki kaiken aivan niin kuin Jumala oli käskenyt hänen tehdä”.

Jumala haluaa myös meidän noudattavan tarkasti Hänen ohjeitaan. Valitettavasti usein haluamme lisätä joitakin toiveistamme ja mieltymyksistämme Hänen suunnitelmaansa. Olemme kuin lapsi, jolle vanhempi antaa kolme kotityötä. Ensimmäinen tehdään tyydyttävästi, toinen lykätään toiselle päivälle ja kolmas jätetään tekemättä, koska lapsi pitää sitä tarpeettomana.

Monet ihmiset Raamatussa näkivät kuuliaisuuden tavoitteekseen. Abraham päätti mennä, minne ikinä Jumala häntä johdatti. Mooses tunsi olevansa riittämätön, mutta halusi silti kuuliaisesti toteuttaa Herran suunnitelman. Jeesuksen omina, Jumalan lapsina meillä on mahdollisuus pyytää Pyhää Henkeä vahvistamaan meitä kulkemaan vanhurskauden polkua. Sinä voit rukoilla Jumalaa ja pyytää: anna minulle Henkesi voima ollakseni kuuliainen sinun tahdollesi.

AIEMMAT TEKSTIT

Julkaistu 8 kuukautta sitten

Polte-sanomat

Lue lisää