Edellisessä tiedotteessamme toukokuussa kerroimme, että varovaisuussyistä otamme edellisenä syksynä käynnistetyn saneeraushankkeen osalta aikalisän ja jäämme seuraamaan koronaepidemian vaikutuksia koko yhteiskunnalle ja erityisesti meidän seurakunnallemme. Tuolloin koronaviruksen aiheuttama sairaus oli kaikille tuntematon ja varovaisuus siihen suhtautumisessa oli ehdottomasti paikallaan. Kesän yli ulottuneen aikalisän jälkeen arvioimme tilannetta uudelleen ja päätimme jatkaa seuranta-aikaa vielä muutamalla kuukaudella. 

Asiaa tarkoin harkittuaan päätti vanhimmisto marraskuun kokouksessaan, että hanketta lähdetään viemään eteenpäin luottaen siihen, että rakentamistyö pystytään näissäkin oloissa viemään läpi. Ennen etenemispäätöstä pyydettiin pääsuunnittelija Tapio Rönkönharjulta ehdotus siitä, millä aikataululla hanke voitaisiin toteuttaa, jos tavoitteena on edelleen sen valmistuminen vuoden 2021 aikana, kuten alun perin kaavailtiin. Saadun aikatauluehdotuksen mukaan tähän tavoitteeseen voidaan päästä, jos eri hankealueiden suunnittelutyöt käynnistetään tammikuun 2021 alussa. Vanhimmisto päätti lähteä etenemään hankkeessa kyseisen aikatauluehdotuksen mukaisesti.

Hankkeen laajuus ja kustannukset edellyttävät lopullisen rakentamispäätöksen tekemistä seurakunnankokouksessa. Vanhimmiston nyt tekemä päätös koskee vain suunnittelutöiden aloittamista. Suunnitelmien valmistuttua järjestetään seurakunnalle esittely- ja päätöskokous, jossa päätetään varsinaisen rakentamisen toteuttamisesta ja rahoitukseen tarvittavista lainanottovaltuuksista. Rahoittajapankin suhtautuminen hankkeen rahoitukseen on selvitetty etukäteen ja se on myönteinen. Jos myös seurakunnankokouksen päätös hankkeelle on myönteinen, voidaan varsinaiset rakentamistoimet aloittaa maalis-huhtikuussa 2021.

Vanhimmisto perustelee hankkeessa etenemistä ensinnäkin sillä, että uudistamistyöt ovat tarpeellisia jo kiinteistön 50 vuoden ikä huomioiden. Mm. sähköjärjestelmät ovat nykyisiin tarpeisiin nähden puutteelliset ja tarvitsevat uusien standardien mukaisen toteutuksen.

Hankkeen rahoittaminen parhaillaan vallitsevan matalan korkotason aikana on puoltava seikka rakentamista arvioitaessa. Epidemiaoloissakin hyvänä säilynyt seurakunnan taloustilanne on niin ikään rohkaissut jatkamaan etenemistä. Hyvä on huomioida sekin, että poikkeusolojen rajoittama toiminta seurakuntakiinteistössä antaa enemmän tilaa varsinaisten rakentamistoimien suorittamiseen. Ja kun ajattelemme ensi kevättä pidemmälle, niin myös rokoteasioista kantautuneet myönteiset uutiset ovat luonteeltaan rohkaisevia.

Välttämättömänä tukena tähänkin haasteeseen valmistautumisessa näkee vanhimmisto seurakunnan esirukoukset. Pidetään tämäkin hanke kaikilta osin, yhdessä ja erikseen, säännöllisesti niiden kohteena. Rukoillaan Jumalan siunausta ja johdatusta kaikelle tekemisellemme. Vain se voi tuoda meille onnistumisen ja menestyksen. 

Vanhimmiston ja hankeryhmän puolesta 

Yrjö Kemppainen

AIEMMAT TEKSTIT

Julkaistu 8 kuukautta sitten

Polte-sanomat

Lue lisää