Aiemmin talven aikana on ollut esillä, että saneerauksen toteuttamiseksi tilattu suunnittelutyö käynnistettiin tämän vuoden alussa. Suunnittelun tilannetta ja kaavailtuja vaihtoehtoja esiteltiin seurakunnankokoukselle 7. helmikuuta. Tuolloin suunnittelu ei ollut edennyt vielä niin pitkälle, että olisi pystytty esittämään valmiit suunnitelmat ja arviot kustannuksista. Siitä syystä kokouksessa päädyttiin vain antamaan tietoa sen hetkisestä tilanteesta ja vastaamaan osallistujien esittämiin kysymyksiin. Joitakin keskustelussa esille tulleita ehdotuksia kirjattiin myös muistiin suunnittelun jatkossa huomioitavaksi. Samalla sovittiin, että toteuttamiseen liittyvien päätösten aika on myöhemmin keväällä, kun arviot kustannuksista tarjouslaskennan myötä tarkentuvat.

Salikerroksen pohjakuva

Hankkeen suunnittelun jatkuttua helmikuun kokouksen jälkeen nousi esille joitakin yllättäviä haasteita, joiden selvittely on hieman hidastanut etenemistä. Hankalin niistä on ollut kirkkosalin kattopalkkien kantavuuteen liittyvä pohdinta. Joidenkin vanhojen piirustusten mukaan palkkien piti olla liimapalkkirakenteisia, mutta toisten piirustusten mukaan ja levytystä purkamalla selvisi, että palkit on aikanaan rakennettu itse suunnitellulla rakenteella paikan päällä.

Tämän jälkeen käännyttiin alaa tuntevien rakennesuunnittelijoiden puoleen kyseisen rakenteen kantavuuden selvittämiseksi. Tehtyjen suunnitelmien mukaan niihin oli kohdistumassa merkittävä lisäkuorma.
Rakennesuunnittelijan lausunto suunnitellulle lisäkuormalle oli kielteinen ja se pakotti miettimään vaihtoehtoisia rakenteita mm. av- ja esitystekniikan laitteiden ripustukseen. Asiansa osaavien suunnittelijoiden ja seurakunnan omien asiantuntijoiden toimesta em. haasteisiin löydettiin hyvät vaihto-ehtoiset ratkaisut ja hanketta on sittemmin päästy viemään eteenpäin.


Parvikerroksen pohjakuva

Helmikuun kokouksessa oli esillä myös penkkien uusimista koskeva vaihtoehto, joka perustui Klaukkalan kirkossa käytössä olevaan penkkimalliin. Siitä pyydettiin tarjous eräältä eteläsuomalaiselta toimijalta, mutta se osoittautui liian kalliiksi vaihtoehdoksi. Tällä hetkellä mietimme vakavasti nykyisten penkkien saneeraamista jatkokäyttöön. Eräs paikallinen toimija on tekemässä penkkien uudistamisesta kahta mallinnosta, jotka saamme nähtäväksi kevään aikana. He tekevät samalla tarjouksen kaikkien penkkien uusimisesta. Tekstini ohessa on joitakin kuvia, joiden avulla voi jossain määrin hahmottaa aiottuja toimenpiteitä ja materiaaleja.

Täydellisiä havainnekuvia tulevasta ilmeestä on vaikea toteuttaa, mutta mm. pohjakuvat ja esimerkit muissa yhteyksissä samoilla materiaaleilla toteutetuista ratkaisuista antavat jonkinasteisen käsityksen tulevasta.
Tällä hetkellä kaikki suunnitelmat ovat tarjouslaskennassa ja tarjousten jättämisen takaraja on 15. huhtikuuta. Sen jälkeen tarjoukset avataan, ja saatujen tarjousten perusteella hankeryhmä koostaa esityksen toteutuksesta seurakunnan päättäville elimille.

Akustinen ritilämalli, jota tulisi osaan seinistä.

Esimerkkikuva katon akustiikkalevystä

Esimerkkikuva akustisen reikälevyn käytöstä, samantyyppinen materiaali tulisi käyttöön meilläkin.
Kirkkosalin valaisinmalli

Rukoillaan edelleen Jumalan siunausta ja johdatusta näihin ratkaisuihin. Rukoillaan, että hanke onnistuu tuottamaan meille lopputuloksen, joka palvelee seurakun-tamme julistustyötä pitkälle tulevaisuuteen ja että se on sopiva myös meidän taloudel-liselle kantokyvyllemme.

Vanhimmiston ja hankeryhmän puolesta
Yrjö Kemppainen

AIEMMAT TEKSTIT

Julkaistu 8 kuukautta sitten

Polte-sanomat

Lue lisää