Yli kymmenen vuotta sitten, vuonna 2010 tehty, kuntokartoitus antoi jo vahvat perusteet näkemykselle, jonka mukaan seurakuntamme kirkkorakennus kaipaisi monilta osin uudistamista ja korjaamista.
Lähes kymmenen vuotta myöhemmin, kirkkorakennuksen lähestyessä 50 vuoden ikää, alkoivat sen korjaamistarpeet käydä niin ilmeisiksi, että saneerauksen suunnittelun käynnistäminen nähtiin välttämättömäksi.
Tarkoitukseen nimetty hankeryhmä aloitti työnsä marraskuussa 2019 ja se on vienyt suunnittelua eteenpäin yhteisin kokoontumisin ja myös pienimuotoisempia neuvotteluja käyden.

Työ keskeytettiin vuoden 2020 aikana puoleksi vuodeksi koronaepidemian takia, mutta sitä päätettiin jälleen jatkaa marraskuussa 2020.
Hanketta esiteltiin seurakunnankokoukselle ensimmäisen kerran 7. helmikuuta 2021. Silloin ei kuitenkaan ollut vielä käytettävissä riittävästi tietoja mm. hankkeen kustannuksista ja päätös toteuttamisesta päätettiin siirtää myöhempään ajankohtaan.

Sunnuntaina 30.5.2021 oltiin viimein siinä tilanteessa, että hankkeesta oli saatu kokoon riittävä määrä rakennusteknistä ja kustannustietoa päätöksen tekemistä varten. Seurakunnankokous päätti klo 12 alkaneessa kokouksessaan, että saneeraushanke käynnistetään kokouksessa esitettyjen suunnitelmien mukaisesti.

Pääurakoitsijaksi hankkeeseen on valittu Apsilon Oy ja AV- ja esitystekniikan urakan toteuttajaksi Oulun Kongressitekniikka Oy.
Tilaajan palkkaamana valvojana toimii Tapio Rönkönharju, joka on myös saneeraus-hankkeen pääsuunnittelija. LVI-suunnit-telun on tehnyt Granlund Oulu Oy ja AV- ja esitystekniikan suunnittelun Akukon Oy.
Seurakunnankokouksessa nähtävänä olleen penkkimallin mukaiset penkit tehdään Verka Mestarit Oy:n työnä. Penkeissä hyödynnetään entisten penkkien jalat, mutta puuosat ja verhoilut uusitaan kokonaan.

Urakkasopimukset valittujen urakoitsijoiden kanssa kirjoitetaan kesäkuun alkupäivinä, ja rakennustyöt alkavat näillä näkymin kesäkuun puolivälin tietämissä. Tavoitteena on, että työ olisi valmis ennen joulua.
Edellisen sukupolven vastuunkantajat perustelivat aikanaan nyt saneerattavan kirkkorakennuksen rakentamisen tarpeellisuutta mm. sillä, että myös tilojen suhteen on pyrittävä seuraamaan aikaansa. Niitä on arvioitava aikansa työn ja vaatimusten mukaan. Samoin perustein voimme mekin käynnistää tämän saneeraushankkeen. Tiloille ja tekniikalle asetetut vaatimukset ovat nyt toiset kuin 50 vuotta sitten ja siksi tarvitaan uudistamista.

Aiemmat rakentajat totesivat myös, että ”jos Jumala avaa mahdollisuudet, käykäämme tässäkin asiassa rohkeasti eteenpäin.” Tähänkin ajatukseen on helppo yhtyä. Erään vanhimmistoveljen toteamusta lainaten: ”Tehdään tästä hankkeesta yhteinen juttu, maaliin asti!”

Vanhimmiston ja hankeryhmän puolesta
Yrjö Kemppainen