Kauko O. Uusila

”…kenen kaltainen on se, joka tulee minun luokseni ja kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan.”

 Luuk. 6:46-49, RK

Jumala antoi Aadamille ja Eevalle kaksi käskyä: ensinnäkin täyttää maa ja hallita sitä ja toiseksi olla syömättä tietystä puutarhan puusta. He kuitenkin päättivät olla tottelemattomia. Näin heidän suhteensa Jumalaan katkesi ja heidän täytyi lähteä Eedenin puutarhasta.

Ensimmäisen ihmisparin tottelemattomuus ei vaikuttanut vain heidän omaan elämäänsä, vaan sillä oli myös paljon laajempia seurauksia: kaikki tulevat sukupolvet kärsivät. Roomalaiskirjeen luvussa  apostoli Paavali selittää miksi. Yhden ihmisen, Aadamin, rikkomuksen kautta synti tuli maailmaan, turmelus ja kuolema tulivat koko ihmiskunnan osaksi. Koska Aadam oli ihmiskunnan pää, hänen tottelemattomuutensa vaikutti kaikkiin hänen jälkeensä syntyneisiin. Näin jokainen ihminen on taipuvainen syntiin, kääntymään pois Jumalasta haluten hallita itse omaa elämäänsä. 

Sitä vastoin Jeesus asetti Isän tahdon noudattamisen, kuuliaisuuden elämänsä ensisijaiseksi tavoitteeksi. Hän totteli Jumalaa sekä sanoin että teoin. Hän oli Isälle kuuliainen koko elämällään ja olemuksellaan. Elettyään täydellisen elämän – täysin synnittömän – Hän oli kelvollinen olemaan Vapahtajamme. Yhden ihmisen, Jeesuksen, kuoleman kautta maksettiin koko ihmiskunnan rikkomuksista. Se, että Jumala hyväksyi Jeesuksen uhrin, toi meille anteeksiannon ja vapauden synnin vallasta.

Aadamin tottelemattomuus toi tuomion ja kuoleman, mutta Jeesuksen kuuliaisuus johti uuteen elämään kaikille, jotka uskovat häneen. Vapahtajamme kutsuu meitä kieltämään itsekkyydestämme nousevat halumme, elämään pyyteettömästi ja seuraamaan Häntä. Uskovan kuuliainen ja oikeamielinen elämä tuo Jeesukselle kunniaa ja on voimallinen houkuttelemaan muita Hänen luokseen.

AIEMMAT TEKSTIT

Julkaistu 8 kuukautta sitten

Polte-sanomat

Lue lisää