Mikä työvalmentaja on? Missä työvalmentaja työskentelee? Työvalmentaja ja työvalmennus on kokonaan uusi ammattialue ja ammattinimike. Työ tehdään usein eri järjestöjen työpajoissa ja erilaisissa valmennusryhmissä.

Viime joulukuussa valmistui työvalmentajaksi Tino Lindgren Työpaja Cykkelissä Meri-Toppilassa. Hänen oma polkunsa takaisin työelämään onnistui vaikeuksista huolimatta. Vuosia sitten hän tunsi sisimmässään, että hänen on autettava muita autettavia selviytymään elämässään.

Uskoontulo oli yksi siivittävä tekijä hänen elämässään. Tinolla oli kokemusta takanaan, ja hän itse oli autettavana monta kertaa. Löytäessään paikkoja, joissa oli autettavia, hän innostui työtehtävästä lisää.

Tino päätti tehdä tästä ammatin itselleen. Tie ammattiin avautui oppisopimuksen kautta. Aiemmasta työpaikasta hän siirtyi Cykkeliin aluksi ns. apuohjaajaksi. Tällöin pitempiaikainen pesti ja oppisopimuksen aloittaminen työnantajan kanssa mahdollistivat puitteet opiskelun aloittamiselle.

Työvalmentaja (ammattitutkintonimike: kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto, KTOEAT) tähtää työssään kuntoutettavien ja ohjattavien kokonaisvaltaiseen ohjaukseen ja tukemiseen. Hän antaa päivittäistä tukea valmentautujalle ja perehtyy autettavan elämäntilanteeseen tarjoten tukea mm. elämän hallintaan, sosiaaliseen kuntoutumiseen, työtekniseen osaamiseen jne. Cykkelissä tämä on juuri polkupyörän korjaamista ja kokoamista alusta loppuun.

Työvalmentajan tulee myös luoda oikeanlainen ilmapiiri, joka on hyväksyvä, hoitava ja oppiva. Onnistuessaan valmennettavan toimintakyky palautuu ennalleen, ja hän saa elämästään kiinni.

Ammattiin oppimisessa Tinolla on ollut useampia näytönohjaajia, mm. Cykkelistä ohjaaja Jukka Nummikoski. Työvalmennuksen lisäksi ammattitutkinnon erikoistumisessa on muitakin aloja ja kohteita, joihin voi valmistua. Tällä hetkellä tuetaan valtion varoin työssäoppimista ja paluuta takaisin työelämään. Omakohtaiset kokemukset elämässä voivat ollakin ponnahduslauta monelle uuden elämän alkuun.

Lopuksi Tino haluaa kiittää yhdistystä saamastaan mahdollisuudesta valmistua ammattiinsa.

Tinoa haastatteli Heikki Myllylä

AIEMMAT TEKSTIT

Julkaistu 6 kuukautta sitten

Polte-sanomat

Lue lisää