Tiedote 11.4.2020

Hyvät seurakuntalaiset!

Koronavirustilanteen aiheuttamasta kokoontumiskiellosta johtuen on vanhimmisto joutunut siirtämään  myös vuosikokouksen pitämisen myöhempään ajankohtaan. Samalla kaikki vuosikokoukselle kuuluvat  päätökset odottavat vielä tekemistään. Vuosikokous järjestetään tietenkin välittömästi kun rajoituksia aletaan purkaa ja sen pitäminen on mahdollista.                                                                                               

Yksi vuosikokouksen asioista on vanhimmistossa tapahtuvien muutosten päättäminen ja toteaminen. Koska emme tällä hetkellä vielä tiedä kokouksen ajankohtaa, niin koemme selvyyden vuoksi tärkeäksi ilmoittaa joistakin muutoksista jo nyt etukäteen. Kymmenien vuosien ajan useammissa seurakunnissa vanhimpana palvellut ja kaksi edellistä vuotta vanhimmiston puheenjohtajana toiminut Reijo Komu on päättänyt jäädä eläkkeelle myös vanhimman tehtävistä ja siihen vedoten pyytänyt eroa vastuistaan vanhimmistossa 1.4.2020 alkaen.                                                                                                               

Kyseinen ajankohta oli sovittu normaalin vuosikokousrytmin mukaan. Kiitämme ja muistamme Reijoa koko seurakuntana sitten kun pääsemme taas yhdessä koolle. Samalla ilmoitamme, että vanhimmiston varapuheenjohtaja Yrjö Kemppainen hoitaa puheenjohtajan tehtäviä vuosikokoukseen asti ja vuosikokouksen jälkeen vanhimmisto järjestäytyy normaalisti valiten siitä eteenpäin jatkavan puheenjohtajiston.  Muut vanhimmiston kokoonpanoon liittyvät muutokset käsitellään normaalisti vuosikokouksessa.                          

                                                Oulun Helluntaiseurakunnan vanhimmisto

Tiedote koronavirusepidemiasta

Suomen valtioneuvosto on 12.3.2020 antamassaan tiedotteessa linjannut ja suositellut toimenpiteitä ja asioita, jotka on syytä ottaa vakavasti koronaviruksen leviämisriskiin liittyen. Valtioneuvoston tiedotteeseen viitaten olemme päätyneet antamaan seuraavat ohjeet, jotka koskevat toimintaamme seurakuntana ja ovat suosituksena meille jokaiselle yksityishenkilöinä.

Kaikki yleisötilaisuudet on toistaiseksi peruttu maanantaista 16.3.2020 alkaen. Seurakunnan toimintaan ja hallintoon liittyvät pienryhmät voivat kokoontua oman harkintansa mukaan. Ketään ei kuitenkaan velvoiteta osallistumaan niihinkään ellei itse sitä tahdo. 

Jotta seurakunnan talous ei joutuisi vaikeuksiin, suositellaan seurakuntalaisille sähköisten kanavien kautta tapahtuvaa uhraamista normaaliin tapaan. Tähän liittyvää ohjeistusta saa seurakunnan toimistosta, p. 040 560 0584 tai ohsrk.taloudenhoitaja@ohsrk.fi.

Luotetaan kaikessa myös Jumalan varjelukseen ja huolenpitoon. Koska elämämme on kokonaan Jumalan kädessä – meidän ei tarvitse pelätä eikä myöskään lietsoa paniikkia. Hän on meidän rauhamme, toivomme ja tulevaisuutemme! Psalmi 91.

HUOM! Seuraamme tilannetta jatkuvasti ja päivitämme ohjeistusta tilanteen vaatimien muutosten mukaisesti. 

Oulun Helluntaiseurakunnan vanhimmisto

Mikäli kaipaat lisää tietoa koronavirukseen liittyen vieraile Oulun kaupungin sivulla www.ouka.fi/korona ”Ajankohtaista tietoa koronaviruksesta”.

Päivitetty 30.3.2020