Rekrytointi

Nuorisopastoriksi tai Nuorisotyöntekijäksi Ouluun

5.2.2020

Oulun Helluntaiseurakunta on 90 vuotta täyttävä Suomen Helluntaikirkkoon kuuluva paikallisseurakunta, jossa työskentelee kahdeksan henkilöä, joista kolme pastoreina. Seurakuntaan kuuluu yli 1300 jäsentä. Seurakuntamme on aikaansa seuraava, moni-ilmeinen yhteisö, joka kohtaa kansallisuudet ja sukupolvet kunnioittavassa ilmapiirissä. Haluamme olla yhteiskunnan keskellä aktiivinen ja kantaa sosiaalista vastuuta. Palveleminen on elämäntapamme. Kaikki toimintamme perustuu Raamattuun ja Pyhä Hengen innoittavaan vaikutukseen. 

Seurakunnan nuorisotyön piirissä on noin 100 nuorta. Nuorisotyöntekijän tehtäviin kuuluu nuorisotyön ja varhaisnuorisotyön koordinointi ja kehittäminen yhteistyössä seurakunnan pastoritiimin ja vanhimmiston kanssa. Käytännön tehtäviin kuuluu nuorisotiimin johtaminen, vastuu nuorten illoista ja toiminnasta sekä nuorisotyöhön liittyvä verkostoyhteistyö paikallisesti ja kansallisesti. Lisäksi tehtävään kuulu myös muita seurakunnan tehtäviä. Nuorisotyötä ohjaa seurakunnan strategia.

Etsimme kutsumustietoista henkilöä, jolta edellytämme vähintään kahden vuoden seurakunta- tai teologisia opintoja. Edellytämme työntekijältä Helluntaikirkon jäsenyyttä tai valmiutta liittyä Suomen Helluntaikirkkoon. Kokemus nuorisotyöstä katsotaan eduksi. Arvostamme yhteistyökykyistä työotetta. 

Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde alkaa 1.6.2020 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Palkkaus on kristillisiä järjestöjä koskevan työehtosopimuksen (KJTES) mukaisesti nuorisotyöntekijällä vaativuustasolla 2 ja nuorisopastorilla vaativuustasolla 3.

Lisätiedot:

johtava pastori, Kauko Uusila, kauko.uusila@ohsrk.fi, p. 040 6256015.

Hakemus liitteineen (cv, kopiot keskeisistä tutkintotodistuksista, suositukset, suositus kotiseurakunnasta ym.) pyydetään jättämään viimeistään 1.4.2020 sähköpostitse johtavalle pastorille (kauko.uusila@ohsrk.fi). Valituksi tullessaan hakijan tulee toimittaa voimassa oleva rikostaustaote.