Yleisesittely

Oulun Helluntaiseurakunta on Oulun seudulla toimiva kristillinen seurakunta, joka kuuluu Suomen helluntaiherätykseen ja maailmanlaajuiseen helluntailiikkeeseen. Se perustettiin vuonna 1931. Seurakuntaamme kuuluu varsinaisia jäseniä n. 1250 (2009), mutta toimintaamme osallistuu myös useita seurakuntaamme kuulumattomia kävijöitä. Osallistujien joukosta löydät kaikenikäisiä ja monista eri yhteiskuntaluokista tulevia ihmisiä: on lapsia ja nuoria, opiskelijoita ja nuoria aikuisia, yksin asuvia ja lapsiperheitä, keski-ikäisiä, eläkeläisiä, työssäkäyviä ja työttömiä, maahanmuuttajia jne. Kaikki ovatkin tervetulleita elämäntilanteeseen, asemaan, kansallisuuteen tai ikään katsomatta. Seurakuntamme jäseneksi voi liittyä ihminen, joka tunnustaa Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaiseksi Vapahtajakseen ja on käynyt kasteella uskoontulonsa jälkeen.

Toimintamme rakentuu suurelta osin aktiivisten seurakuntalaisten vapaaehtoistyön varaan. Useat seurakuntalaiset palvelevat oman työnsä ohella mm. diakoniatyössä, musiikissa, lapsi- ja nuorisotyössä sekä monissa muissa käytännön tehtävissä. Nimettyjä työmuotoja on useita, joista löytyy tarjontaa kaikenikäisille. Toiminnan rahoittaminen ja varainhankinta perustuu pääasiassa seurakuntalaisten vapaaehtoisiin lahjoituksiin.

Seurakuntaamme johtaa vanhimmisto. Seurakuntamme palveluksessa on muutama kokoaikainen seurakuntatyöntekijä sekä muuta henkilöstöä palkattuna ja tukityöllistettynä mm. taloustoimistossa ja kirpputorilla. Lähetys- ja kehitysyhteistyötä teemme mm. Euroopassa, Tansaniassa ja Intiassa. Lisäksi järjestämme vuosittain lyhytaikaisia lähetysmatkoja pääasiassa Eurooppaan, mutta myös muualle maailmaan. Suhtaudumme myönteisesti yhteistyöhön muiden kristillisten seurakuntien ja yhteisöjen sekä kaupungin kanssa.