Ydintehtävä ja Näky

Tehtävä

Ydintehtävämme voidaan ilmaista kolmiosaisena

  1. Jumalan kunnioittaminen ja rakastaminen (Matt 22:37-38)
  2. Lähimmäisenrakkaus, joka ilmenee keskinäisenä kunnioituksena ja toistemme palvelemisena sekä armollisuutena ja anteeksiantamuksena (Matt 22:39)
  3. Evankeliumin ilosanoman vieminen kaikille ihmisille (Matt 28:18-20)

Näky

Näkymme on olla avoin, elävä, lämmin, ihmisläheinen, raamatullinen ja Jumala-keskeinen seurakunta. Haluamme kristittyinä kasvaa ja vahvistua Kristuksessa Jeesuksessa sekä olla seurakuntana mukana Jumalan antaman kutsun toteuttamisessa.