Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen
joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa
kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;
Ef. 6:18

Oulun Helluntaiseurakunta hakee toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen nuorisopastoria tai nuorisotyöntekijää

Oulun Helluntaiseurakunta on pian 90 vuotta täyttävä Suomen helluntaikirkkoon kuuluva paikallisseurakunta, jossa työskentelee seitsemän henkilöä, joista kolme pastoreina. Seurakuntaan kuuluu lähes 1300 jäsentä. Seurakuntamme on aikaansa seuraava, moni-ilmeinen yhteisö, joka kohtaa kansallisuudet ja sukupolvet kunnioittavassa ilmapiirissä. Haluamme olla yhteiskunnan keskellä aktiivinen ja kantaa sosiaalista vastuuta. Arvostamme palvelevaa asennetta. Pidämme Raamattua Jumalan ilmoituksena. Uskomme Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen moninaisen toimintamme innoittajana.

Seurakunnan nuorisotyön piirissä on noin 150 nuorta. Nuorisotyöntekijän tehtäviin kuuluu nuorisotyön ja varhaisnuorisotyön koordinointi ja kehittäminen yhteistyössä seurakunnan pastoritiimin ja vanhimmiston kanssa. Käytännön tehtävään kuuluu nuorisotiimin johtaminen, solutyön koordinointi, vastuu nuorten -illoista ja toiminnasta sekä nuorisotyöhön liittyvä verkostoyhteistyö paikallisesti ja kansallisesti.  Lisäksi tehtävään kuulu myös muita seurakunnan tehtäviä. Nuorisotyötä ohjaa seurakunnan strategia.

Etsimme kutsumustietoista henkilöä, jolta edellytämme vähintään kandidaatin tasoista teologista koulutusta tai vastaavan tasoista koulusta muulta soveltuvalta alalta. Mikäli hakijalla ei ole teologista koulutusta edellytämme koulutuksen hankkimista ensimmäisen viiden vuoden aikana. Edellytämme työntekijältä Helluntaikirkon jäsenyyttä tai valmiutta liittyä Suomen Helluntaikirkkoon. Kokemus nuorisotyöstä katsotaan eduksi. Arvostamme yhteistyökykyistä työotetta.

Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde alkaa 1.3.2019 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Palkkaus on kristillisiä järjestöjä koskevan työehtosopimuksen (KJTES) mukaisesti nuorisotyöntekijällä vaativuustasolla 2 ja nuorisopastorilla vaativuustasolla 3.

Lisätiedot:

vt. johtava pastori, Pasi Markkanen, pasi.markkanen(at)ohsrk.fi, p. 045 138 4040
vanhimmiston puheenjohtaja Reijo Komu, reijo.komu(at)gmail.com, p. 040 0320938

Hakemus liitteineen (cv, kopiot keskeisistä tutkintotodistuksista, suositukset, suositus kotiseurakunnasta ym.) pyydetään jättämään viimeistään 31.1.2019 sähköpostitse vt. johtavalle pastorille (pasi.markkanen(at)ohsrk.fi)Tehtävä alkaa maaliskuun 2019 alussa tai sopimuksen mukaisesti. Valituksi tullessaan hakijan tulee toimittaa voimassa oleva rikosrekisteriote.