Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen
joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa
kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;
Ef. 6:18

Opetuslapseuspolku on luotu apuvälineeksi jokaiselle seurakuntamme jäsenelle kasvaa hengelliseen kypsyyteen, löytää paikkansa palvella sekä toteuttaa Jumalan antamaa tehtävää ja kutsua omassa elämässään. Opetuslapseuspolun perustana on Jeesuksen antama malli kasvattaa seuraajansa hengelliseen kypsyyteen ja varustaa heidät palvelemaan lähimmäisiään. Polku on tukemassa seurakuntamme kokous- ja solutoimintaa.

Opetuslapseuspolku käytännössä

Opetuslapseuspolku muodostuu kursseista, jotka keskittyvät vahvistamaan uskovan elämää käytännönläheisellä ja innostavalla raamatunopetuksella. Yksi kurssi painottuu ennalta määrättyyn aihealueeseen muodostaen opetuskokonaisuuden. Seuraavalle kurssille osallistuminen edellyttää aikaisempien kurssien suorittamista. Kaikille kolmelle kurssille osallistuneille annetaan todistus opetuslapseuspolun suorittamisesta. Opetuslapseuspolun keskeinen tavoite ei kuitenkaan ole kurssien suorittaminen ja kurssimerkinnät, vaan uskovan henkilökohtainen hengellinen kasvu ja siitä seuraava pysyvä elämänmuutos. Vastuu kurssin tavoitteiden täyttymisestä onkin siis paljolti osallistujalla itsellään.


Kurssien ajankohdat:

Kristityn kasvu – kurssi alkaa to 14.2.2019 klo 18.

Seurakunta, kutsumus ja näky – kurssi järjestetään kahdessa osassa 17.5.2019 sekä 18.5.2019. 

Seurava Uskon perusteet – kurssi järjestetään syksyllä 2019.

Nämä kurssit järjestetään seurakunnan tiloissa (Uusikatu 78).

Uskon perusteet

Uskon perusteet -kurssi järjestetään opetussarjana torstai-iltaisin klo 18-19 seurakunnan tiloissa. Seuraava Uskon perusteet – kurssi alkaa to 20.9.2018 klo 18.

Kurssikuvaus

Kurssi sopii niin vasta uskoontulleille kuin pitkäänkin uskossa olleille. Kurssin tavoitteena on auttaa ymmärtämään uskonelämän perusasiat ja antaa kestävä raamatullinen perusta, mille rakentaa elämänsä Jeesuksen seuraajana.

Kurssimateriaali ja maksu

Uskon perusteet, Matthias Theis, suom. Pekka Havupalo (Aika Oy). Kurssimaksu on 12 €. Kurssikirjan voi lunastaa seurakuntamme kirjakaupasta tai ensimmäisen kokoontumisen yhteydessä.

Kurssin suorittaminen

Kurssin suorittaminen edellyttää, että on läsnä vähintään kahdeksassa kymmenestä opetuskerrasta.

Kristityn Kasvu

Kristityn kasvu -kurssi järjestetään opetussarjana torstai-iltaisin klo 18-19 ennen rukouskokousta seurakunnan tiloissa.

Kurssikuvaus

Kurssi keskittyy kristityn henkilökohtaiseen kasvuun kohti Kristuksen kaltaisuutta. Kurssille voivat osallistua Uskon perusteet –kurssin suorittaneet.

Kurssimateriaali ja maksu

Seurakunnan oma kurssimateriaali. Kurssimaksu on 10 €. Kurssimateriaalin voi lunastaa seurakuntamme kirjakaupasta tai ensimmäisen kokoontumisen yhteydessä.

Kurssin suorittaminen

Kurssin suorittaminen edellyttää, että osallistuja on läsnä vähintään kahdeksassa kymmenestä opetuskerrasta.

Seurakunta, kutsumus ja näky

Kurssikuvaus

Kurssi käsittelee seurakunnan olemassaolon tarkoitusta, seurakunnan jäsenen etuoikeuksia ja vastuita, Jumalan antamaa henkilökohtaista kutsumusta ja lahjoja, sekä seurakuntamme näkyä, tavoitteita ja toimintastrategiaa. Kurssin tavoitteena on, että kurssin käynyt kasvaa entistä syvempään seurakuntayhteyteen ja saa mahdollisuuden palvella toisia ihmisiä omilla lahjoillaan.

Kurssimateriaali ja maksu

Seurakunnan oma kurssimateriaali.
Kurssimaksu on 10 €.

Kurssin suorittaminen

Seurakunta, kutsumus ja näky järjestetään kahdessa osassa seurakuntamme
tiloissa to 17.5.2018 (Osa I) ja to 24.5.2018 (Osa II). Kurssille voivat osallistua
Uskon perusteet ja Kristityn kasvu – kurssin suorittaneet. Kurssi on opetuslapseuspolun viimeinen kurssi. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa molempina kurssipäivinä ja kurssisisältöön liittyvien tehtävien suorittamista. Opetuslapseuspolun kurssit suorittaneille annetaan todistus.

Uskon perusteet
-kurssin sisältö

Sisältö

To 20.9.   Lunastettu!
To 27.9.   Raamattu – Jumalan Sana
To 4.10.   Henkilökohtainen jumalanpalvelus
To 11.10.   Viholliset ja ongelmat
To 18.10. Seurakunta
To 25.10. Kaste
To 1.11.   Usko – yksityisasiako?
To 8.11.   Pyhä Henki
To 15.11. Jumalan johdatuksen kokeminen
To 22.11. Todistukseni

Kristityn Kasvu
-kurssin sisältö

To 14.2. Kasvun perustana Raamatun ymmärtäminen
To 21.2. Jumalan kutsu hengelliseen kasvuun
To 28.2. Raamatun vertauskuvat kasvusta
To 7.3. Kasvun tavoitteet
To 14.3. Kasvua haittaavat tekijät
To 21.3. Kasvua edistävät tekijät I
To 28.3. Kasvua edistävät tekijät II
To 4.4. Jeesuksen antama esimerkki
To 11.4. Kristuksen kaltainen luonne
To 18.4. Kristuksen kaltainen palveleminen

Seurakunta, kutsumus ja näky
-kurssin sisältö

Torstaina 17.5 klo 18-21 OSA I

Seurakunnan olemassaolon tarkoitus
Jumalan antama kutsu ja lahjat
Seurakuntamme näky, strategia ja organisaatio
Toiminnan esittelu

Torstaina 24.5 klo 18-21 OSA II

Seurakuntalaisen etuoikeudet ja vastuut 1
Seurakuntalaisen etuoikeudet ja vastuut 2
Armolahjatesti
Keskustelu ja palaute
Opetuslapseuspolun päätös

Uskon perusteet
-kurssille ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kurssille

Ilmoittautuminen kurssille tapahtuu su 16.9.2018 mennessä seurakunnan
ilmoitustaululla olevaan listaan tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
hannu.orava@ohsrk.fi

Kristityn Kasvu
-kurssille ilmoittautuminen


Ilmoittautuminen kurssille

Ilmoittautuminen kurssille tapahtuu su 10.2.2019 mennessä seurakunnan
ilmoitustaululla olevaan listaan tai lähettämällä sähköpostia hannu.orava@ohsrk.fi

Seurakunta, kutsumus ja näky -kurssille ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kurssille

Ilmoittautuminen kurssille tapahtuu su 13.5.2018 mennessä seurakunnan
ilmoitustaululla olevaan listaan tai lähettämällä sähköpostia Pasi Markkaselle
(pasi.markkanen@ohsrk.fi).

Seuraava Uskon perusteet – kurssi järjestetään syksyllä 2018 sekä Kristityn
kasvu – kurssi keväällä 2019.