Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen
joka aika Hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa
kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta;
Ef. 6:18

Oulun helluntaiseurakunnan diakoniatyön tavoitteena on auttaa ja tukea seurakunnan jäseniä heidän kokonaisvaltaiset tarpeensa huomioon ottaen. Seurakunnan diakoniatyön kautta pyritään tukemaan erityisesti tarpeissa, joihin yhteiskunnan tarjoamat yleiset palvelut eivät ulotu.

 

Vanhusten ystäväpalvelu

Toimintaan kuuluu säännölliset vierailut vanhusten luona kodeissa, sairaaloissa ja hoitolaitoksissa erityisesti silloin, kun vanhuksen terveydentila ja kunto rajoittavat heidän liikkumistaan.

 

Sairaalatyö

Pyydettäessä seurakunnan edustaja käy tapaamassa potilaita sairaaloissa. Seurakunnan sairaalalauluryhmä vierailee säännöllisesti sairaaloissa, hoitolaitoksissa ja asukastuvilla.

 

Sielunhoito

Seurakunnassamme on mahdollisuus sielunhoitoon. Sielunhoitoa koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä pastoreihin.

 

Vankilatyö

Seurakunnassamme on useita henkilöitä, joilla on vankilatyölupa. He vierailevat vankiloissa tapaamassa vankeja. Vankiloissa käydään pitämässä säännöllisesti hengellisiä tilaisuuksia.

 

Päihdetyö

Kristillisen Alkoholisti- ja Narkomaanityön toimipisteiden yhdyshenkilönä toimii Taisto Vähäaho puh. 050 552 0461.

 

Krito-ryhmät

Kriton lyhenne tulee sanoista Kristus-keskeinen toipuminen. Kyseessä on sielunhoidollinen tuki- ja vertaisryhmä, jossa oma kertominen, toisten kertomusten kuuleminen, kirjoittaminen ja rukous ovat keskeiset elementit.

Krito-työskentely sopii henkilölle, joka haluaa tutkia itseään, kehittää itsetuntemustaan, saada omaa tilaa itselleen, tutkia kuka ja mitä olen, mitä haluan tai miksi minulla on paha olla.

Työskentely tapahtuu ryhmässä, vaatii sitoutumista ja on ehdottoman luottamuksellista. Ryhmässä voit tuntea, että et ole ainoa, joka on kokenut asioita samalla tavalla. Tunteiden nimeäminen ja niiden hahmottaminen voi avata monia asioita.

Sinä Herra, et hylkää ketään, joka etsii Sinulta apua.” Ps. 9:11 


Krito-ryhmät syksyllä 2016

Ryhmät käynnistyvät lokakuun alussa, joten ilmoittauduthan ajoissa!

Haluamme tavata uudet ryhmäläiset ennen pienryhmien käynnistymistä.

Etenemme alla olevien kirjojen tekstien ja tehtävien mukaan.

 

Ryhmä 1: Toiveena sisäinen paraneminen (Mirja Sinkkonen & Paula Tähtinen).

Lisätietoja: Kyllikki Hakala, puh. 044 022 3334

 

Ryhmä 2: Lupa tuntea (Mirja Sinkkonen & Paula Tähtinen). Jatkoryhmä niille, joilla on aiempaa kokemusta vertaistyhmän tyyppisestä työskentelystä.

Lisätietoja: Tarja Juntunen, puh. 050 552 6797