Uusi vuosi 2015

RAAMATUN TOTUUSARVOA EI RATKAISTA DEMOKRAATTISILLA PÄÄTÖKSILLÄ
Yrjö Kemppainen

 

Kirjoittaessani tätä blogitekstiä on vuosi 2014 muutaman hetken kuluttua vaihtumassa vuodeksi 2015. Vuodenvaihde pysäyttää meidät usein muistelemaan mennyttä ja arvelemaan tulevaa. Meillä jokaisella on elettävänä oma elämämme ja sen myötä henkilökohtaiset kokemuksemme menneeltä vuodelta vaihtelevat tietenkin suuresti. Virsirunoilija ( August Ludvig Storm) kuvaa oivaltavasti ihmiselämää ja oikeaa suhtautumista sen eri vaiheisiin laulussa ”Kiitos Sulle Jumalani”. Meidänkin kokemustemme kirjo sisältää varmaan hänen sanojaan lainaten ”kirkkaita keväisiä päiviä”, mutta myös ”raskaita syksyn synkän hetkiä”. Monet meidän rukouksemme on kuultu, mutta jotkut pyynnöt eivät kuitenkaan ole saaneet täyttyä jne. Kaikessa voi kuitenkin olla pohjavireenä kiitollisuus elämästä ja Jumalan huolenpidosta kaikissa sen vaiheissa.

Kun katsomme mennyttä vuotta laajemmassa kuvassa, niin silloinkin on nähtävissä sekä hyvää että valitettavasti myös huolestuttavaa kehitystä. Kristityn näkökulmasta on huolestuttavaa mm. se, että Raamatun asema Jumalan ilmoituksena ja sanana kyseenalaistaan. Yhä yleisemmin sitä pidetään vain oman aikakautensa ihmisten kirjoittamana kirjana vailla jumalallista alkuperää. Raamatun ohjeiden ei katsota enää sopivan sovellettaviksi 2000 – luvun olosuhteissa. Yleinen mielipide ja ihmisen oma tahto nousevat kaiken yläpuolelle elämän peruskysymyksiä pohdittaessa. Tämä asennemuutos näkyy sitten monissa ratkaisuissa, joita ovat aiemmin ohjanneet luovuttamattomina pidetyt arvot ja normit. Pietari näki nämä pyrkimykset jo 2000 vuotta sitten kun hän kirjoitti:

 

2 Piet 1: 16 Emmehän me, silloin kun saatoimme teidän tietoonne Herramme Jeesuksen Kristuksen voiman ja tulemisen, olleet lähteneet seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan olimme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen suuruutensa. 17 Hän sai Jumalalta, Isältä, kunnian ja kirkkauden, kun hänelle kantautui Ylhäisimmän Kirkkauden ääni: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt.”18 Tämän äänen me itse kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella.19 Siksi me voimme entistä lujemmin luottaa profeetalliseen sanaan. Ja hyvin teette tekin, jos kiinnitätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lamppuun, kunnes päivä sarastaa ja kointähti syttyy teidän sydämessänne.

 

Kun Jeesus ennen varsinaisen toimintansa aloittamista oli paholaisen kiusattavana autiomaassa, Hän torjui sen houkutukset vetoamalla siihen mitä on kirjoitettu. Jumalan sanan edessä vihollinen oli voimaton ja joutui väistymään. Näin Jeesus antoi meille valaisevan esimerkin Jumalan Sanan voimasta ja siihen luottamisesta. Kun me juurrumme Sanaan ja pyrimme elämään sen mukaan, näemme yhä selvemmin pelastuksen varmuuden ja valtavuuden. Sana juurruttaa meidät Jeesukseen, niin että emme ole kaikkien opintuulten ja eksytysten ravisteltavana. Maailma ei tule koskaan kunnioittamaan Jumalan sanaa. Epäusko tulee aina kieltämään Jumalan sanan ja Jumalan voiman. Mutta Jumalan sana pysyy silti totuutena. Sen totuusarvoa ei ratkaista demokraattisilla päätöksillä. Jos me kristityt emme pysy Sanassa, me irtaudumme totuudesta. Me irtaudumme Jeesuksesta ja ikuisesta elämästä. Jumalan tuntemiseen ja Jumalan yhteydessä elämiseen ei ole mitään oikotietä ohi Sanan. Jumala on antanut meille Sanansa, että saisimme kaiken tarvitsevamme tiedon ja avun matkallamme kohti ikuista elämää. Se auttaa meitä vaeltamaan valossa ja säilyttämään yhteyden Jeesukseen. Nykyisissä oloissa on meidän kristittyjen erityisenä velvollisuutena pitää esillä raamatun ilmoitusta ja sen arvovaltaa. Vain siihen luottaen me voimme pysyä oikeassa kurssissa ja saada työllemme Jumalan siunauksen. Me emme saa antaa periksi emmekä menettää rohkeuttamme Jumalan sanan puolustamisessa. Vain siihen vetoamalla ja sen ohjeita noudattamalla voi ihminen päästä Jumalan yhteyteen ja pelastua.

 

Toivotan kaikille oikein Hyvää ja Jumalan siunaamaa uutta vuotta 2015!